website templates

OVER STICHTING SEAMEN'S CHRISTIAN FRIEND SOCIETY ROTTERDAM

De Stichting Seamen's Christian Friend Society Rotterdam is een christelijke havenzendingsorganisatie werkzaam in de Rotterdamse havens.

De stichting heeft de ANBI status. Uw giften aan SCFS Rotterdam zijn dus fiscaal aftrekbaar.

De stichting is in 2010 opgericht als Stichting Vrienden van Zeelui.

In 2011 werdt de naam geactualiseerd naar Stichting Seamen's Christian Friend Society Rotterdam (in het kort: SCFS).

Officiële naam:Stichting Seamen's Christian Friend Society Rotterdam
Publiek bekende naam:SCFS Rotterdam
KvK-nummer:24489003
RSIN/Fiscaal nummer:822135243
Telefoon:06-11726074
E-mail:[email protected]

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

De verkondiging van het Evangelie, in het bijzonder aan zeelieden, ondermeer d.m.v. het verspreiden van Bijbels en boeken, tijdschriften, CD's, DVD's en andere media, persoonlijke gesprekken, etc.
Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
Het bieden van geestelijke ondersteuning aan zeelieden d.m.v. gesprek en gebed tijdens een bezoek aan boord, het verdere begeleiden en contact houden via internet.
Het bieden van materiële ondersteuning aan zeelieden d.m.v. het uitdelen van warme mutsen en kerstpakketten, het meenemen naar een stad, winkel, zeemanshuis of kerk, opsturen van geld, etc.

Ons beleidsplan

De hoofdlijnen:

1. De zeelieden, die op hun schip in de Rotterdamse havens aanmeren, te dienen in woord en daad.
2. Samenwerken met collega's wereldwijd.
3. Andere christenen informeren en entousiast maken voor het zendingswerk onder zeelieden.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van ten minste drie bestuurders.

Deze zijn allen gezamenlijk bevoegd.

 

Ernst Wenisch

Voorzitter


Marien Gijsbertsen

Secretaris

 

Rhea Hartong

Penningmeester


De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Vaste medewerkers (fulltime)

Felix Henrichs is sinds 1 juli 2019 in vaste loondienst van de stichting.

René Reifel is in dienst van DMG interpersonal en ontvangt geen beloning van SCFS.


Vrijwilligers

Vaste en incidentele vrijwilligers ontvangen ook geen beloning.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Dit beleid wordt ook zo uitgevoerd zoals uit de financiële stukken blijkt.


Actuele jaarverslagen:

Hier vindt u de financiele verslagen

Copyright (c) 2019 SCFS Rotterdam.