website maker


DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De stichting heeft als doel:
De verkondiging van het Evangelie, in het bijzonder aan zeelieden, ondermeer d.m.v. het verspreiden van bijbels en boeken, tijdschriften, CD's, DVD's en andere media, persoonlijke gesprekken, etc.
Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
Het bieden van geestelijke ondersteuning aan zeelieden d.m.v. gesprek en gebed tijdens een bezoek aan boord, het verdere begeleiden en contact houden via internet.
Het bieden van materiƫle ondersteuning aan zeelieden d.m.v. de verkoop van telefoonkaarten, het uitdelen van warme mutsen en kerstpakketten, het meenemen naar een stad, winkel, zeemanshuis of kerk, opsturen van geld, etc.

Copyright (c) 2019 SCFS Rotterdam.