bootstrap html templates


ONS TEAM

Dit zijn onze getrouwe medewerkers in de havens van Rotterdam.

FULL-TIME

Felix Henrichs

Havenevangelist

Ik ben afkomstig uit Duitsland en getrouwd met Kerstin en vader van drie kinderen – Jakob, Emilie en Hannah. Sinds april 2010 ben ik de leider van het werk van de SCFS in Rotterdam. Ik geniet ervan om zeelieden in woord en daad te mogen dienen en te mogen zien wat God in hun leven doet.

René Reifel

Havenevangelist

Ik kom ook uit Duitsland. Sinds herfst 2015 ondersteun ik het werk van de SCFS in de havens van Rotterdam als tweede full-time havenevangelist. Het is leuk om te zien hoe blij de zeelieden zijn als ze weten, dat er iemand is die voor hen zorgt. Sinds augustus 2016 word ik ondersteund door mijn vrouw Anna-Maria.

VRIJWILLIGERS

Wout de Vries

Scheepsbezoeker

Er is altijd wel iemand die op een bepaald moment hulp nodig heeft. Soms ben je 't zelf, soms is het iemand anders. Als "VUT"-ter kan ik me geen fijnere manier bedenken waarop ik mijn tijd kan besteden, dan het omgaan met een zeevarende. Het is zo goed te mogen ervaren dat alleen maar luisteren naar en meeleven met een persoon, een verandering te 
weeg kan brengen in iemands leven.

Henk Huurman

Scheepsbezoeker

Als gepensioneerde kan ik tijd vrijmaken, om een dag in de week de schepen te bezoeken en om het team in allerlei praktische zaken te ondersteunen. Ik bezoek de zeelieden met de missie om hen als een vriend van de zeelui te helpen en met hen het evangelie in woord en daad te delen.

Jaap de Gans

Coördinator Kerstactie

Ik ben getrouwd met Corrie en woonachtig in Sommelsdijk. Als christen heeft evangelisatie altijd mijn hart gehad. De opdracht van de Here Jezus om de wereld in te gaan, om Zijn Boodschap uit te dragen, is me op het lijf geschreven. Het bijzondere van het werk van SCFS is, dat de wereld naar ons toe komt, d.m.v. de vele zeeschepen die dagelijks de Rotterdamse haven binnen varen. Het is voor mij een enorm voorrecht om als vrijwilliger bij dit werk onder zeelieden betrokken te zijn.

Johan Egas

Scheepsbezoeker

Door mijn werk als zeevarende en het verlangen om het evangelie te verspreiden is het werken als vrijwilliger bij SCFS een mooie manier om mijn ervaring in het ‘boord leven’ te combineren met het getuigen van de hoop die in ons is. Bij SCFS staat de zuivere verkondiging van het Woord - de bewogenheid met mensenzielen - voorop. Het is prachtig om aan mensen uit zoveel verschillende landen en culturen te mogen vertellen van de reddende kracht van Jezus Christus.

Michiel Kramers

Scheepsbezoeker

Ik ben zeeman en een gelovige christen. Ik kwam in 2019 als vrijwilliger bij het team van SCFS. Ik heb gezien dat het Evangelie de kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die geloofd. Terwijl men probeert door regelingen de werkomstandigheden van zeelieden te verbeteren, worden de bemanningen steeds kleiner. Veel van hun komen in aanraking met allerlei religies en sektes. Hoeveel meer moeten ze enige de waarheid horen die ze kan bevrijden. Het is mijn passie om de waarheid van het Evangelie te vertellen.

Copyright (c) 2019 SCFS Rotterdam.