PRIVACYVERKLARING

Stichting Seamen’s Christian Friend Society (SCFS) Rotterdam – Deze stichting verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankrekeningnummer (optioneel)
Gegevens die u verstrekt door het formulier in te vullen op de website.

Verwerking van uw gegevens
SCFS Rotterdam houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze activiteiten betrokken is, maar geen donateur zijn.
SCFS Rotterdam is een stichting en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van SCFS Rotterdam wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven en wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger.
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
SCFS Rotterdam heeft de ANBI-status.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven via telefoon of e-mail.
Ook kunt u aangeven, als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

E-mail
Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief, als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan SCFS Rotterdam hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via telefoon of e-mail.

Contact met donateurs en relaties
SCFS Rotterdam informeert haar donateurs over haar werk per e-mail en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de SCFS Rotterdam te steunen door gebed en een financiële bijdrage.

Bezoek aan onze website
SCFS Rotterdam gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. Onze website is SSL beveiligd. Hierdoor hebben derden geen inzicht in uw data tijdens uw bezoek van onze website.

Beveiliging
SCFS Rotterdam heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid
SCFS Rotterdam houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Kvk-nummer: 24489003

SCFS Rotterdam

Dwarsweg 40b
3181 HG Rozenburg

0622393023

Stuur een bericht via WhatsApp.

+31 6 16077868

© 2021 SCFS Rotterdam